Ludvig Allén

LJUD

Född: 1984
Hemstad: Jakobstad

För Ludvig har en uppväxt i ett musikrikt hem resulterat i ett stort intresse för musik. Efter många år av musicerande blev också ljudplanering ett av hans stora intressen. Efter hans inledda studier på Arcada 2006 har han producerat musik och planerat ljud för otaliga produktioner såväl i musikstudion som på fältet. Under året 2009 deltog han i North-South projektet och gjorde bl.a. ljud och musik till filmerna: "A land of Milk and Honey" och "Kosovo Fairytale".

ludvig allén